Видове акумулатори

Обслужваеми акумулатори

Това са най-евтините акумулатори, заредени с течен електролит. При тях често трябва да се отвиват капачките за да се провери, за наличното ниво на електролит.

Обслужваемите акумулатори имат доста по-бърза загуба на вода, при по интензивно каране на автомобила, или мотоциклет, и при-бърз саморазряд.

Изискват задължително доливане на дестилирана вода. Доливането на обикновена вода, води до по-голям саморазряд на акумулатора - около 30% на ден. Поради тази причина Ви съветваме да доливате само дестилирана вода.

Малко-обслужваеми акумулатори

Заредени са със сгъстен електролит и са приблизително с около 10% по-скъпи от обслужваемите акумулатори При тях производителите са се постарали да понижат загубата на вода до минимум. Достатъчно е да се прави проверка на всеки 6 мес.
Саморазрядът на тези акумулатори е сведеб до минимум - 5/7% на мес.

Необслужваеми акумулатори

Тези акумулатори са с около 20% по-скъпи от обслужваемите. Самото име показва че тези акумулатори нямат нужда от проверка през гаранционния им срок. При някои модели е поставен индикатор, който показва в цвят нивото на зареждане и износване. При тези акумулатори саморазрядът е сведен до 1% месечно именно затова тези акумулатори трябва да се предпазват от презареждане. Необходимо е да се зареждат с устройства, с ограничител на напрежението. Доливането на вода е невъзможно.

Сухи акумулатори

Този вид акумулатори са значително по-скъпи от останалите. Електролитът при тях е сгъстен до състояните на гел. Пластмасовият капак е с предпазен клапан, който се отваря само при опасно налягане на газовете в акумулатора. Допустимата експлоатация е в следните положения: право, наклонено и обърнато. Саморазрядът при сухите акумулатори варира в широка граница - между 1-15% на месец, в зависимост от модела и производителя. При тези акумулатори не се долива вода. В случай на загубата ù при презареждане, акумулаторът се бракува.

При изрядна електрическа инсталация (напрежение в рамките на 14.0-14.1) двигателят стартира лесно, с утечка под 50 милиампера. Всички акумулатори издържат двойно определеният им гаранционен срок. На практика не съществува акумулатор, на който да не се отрази негативно системно презареждане, или зимуване в изтощено състояние. Производителят и моделът акумулатор, в този случай имат второстепенно значение.