КОНТАКТИ

Магазин София, Младост 1 - ул. Димитър Моллов №24
Склад и магазин на едро - ул."Бреза" №6, с.Нови Хан, община Елин Пелин, обл.София
тел.: 02/9745-765
мобилен: 0888 422 177, 0889 249 505
loma-el@dir.bg, loma_el@abv.bg