Гаранционни условия

Гаранционните условия за продадените от нас продукти, отговарят на политиката на фирма Елхим Искра.

Гранционният срок е 24 мес, като преди да се извърши замяна на акумулатора се проверява неговата правилна експлоатация.

При за мяна се издава протокол, като гаранционния срок на замененото изделие се отбелязва в него.

Гаранционна карта за акумулатори Елхим Искра