Диагностика на акумулатори

Ако капачките на акумулатора са покрити с кафява нагар отвътре, то последният вероятно е системно презареждан, или много стар  - на 5 или повече години.


Напрежение на изключена и преседяла 1-2 часа батерия:


12.8-13.0 волта (акумулаторът е напълно зареден)
12.1 - 12.3 волта (акумулаторът е напълно изтощен)
под 12 волта - акумулаторът е опасно изтощен, при това състояние последният се разрушава напълно за няколко дни.

Напрежение на зареждане (извършват се две замервания: с включени и с изключени фарове, и двете с около 2000 об/мин. на двигателя). Напрежението на кумулатора трябва да бъде 13.8 - 14.2 волта. В случай че е по-ниско или високо, причината трябва се открие и отстрани.


Утечка на ток.


Измерва се при изграсен двигател и всякакви консуматори на енергия. Замерва се като се откачи отрицателната клема (-) и се свърже с амперметър между нея и извода на акумулатора. Показание до 50 милиампера се счита за добър резултат. По-високи показания не са положителни. Обичайни причинители за утечката биха могли да бъдат авто-аларма или касетофон.

В случай че замерването попада в долна или горна граница, трябва да проверите дали това не се отразява негативно на Вашия акумулатор (системно презареждане или недозареждане). Ако автомобилът се кара на къси разстояния, положителен е допускът на горна граница на напрежение и обратното.