Тягови батерии тип PzB

Тягови батерии тип PzB (снимка)
ЕЛХИМ ИСКРА АД произвежда панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ. Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др. В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.

Приложения:

• Електрокари

Тягови батерии тип PzB