Стартерни батерии Max Energy

Стартерни батерии Max Energy (снимка)

Батериите от серията MAХ ENERGY имат следните предимства:
- не се нуждаят от поддръжка при нормална експоатация. Използваната за тях оловно-калциева сплав намалява разхода на вода;
- имат дълъг период на съхранение в заредено състояние;
- по-висок стартов ток;
- визуализация на състоянието на батерията, чрез специално „око”, монтирано на капака на батерията.

Стартерни батерии Max Energy